Zonder Taal Geen Verhaal

A holland nyelvről röviden

A holland nyelvet jelenleg körülbelül 23 millió ember beszéli anyanyelvként és körülbelül 5 millióan mint második nyelvet világszerte. Összesen hat ország hivatalos nyelve, úgymint Hollandia, Belgium, Suriname és Aruba, Curaçao, Sint Maarten. A hollandot Belgiumban elsősorban az ország északi területein használják.

Sokan a magyar nyelvtanulók közül azt hangoztatják, hogy a holland nyelv a német és az angol egy keveréke. Talán mindenki ismeri azt az anekdotát, ami szerint a holland nyelv oly módon jött létre, hogy egy részeg angol tengerész megpróbált németül beszélni ( hallottam már fordítva is, miszerint az említett tengerész német volt).
Ez nyilvánvalóan erős túlzás és nem nehéz belőle kihallani a gúnyos felhangokat sem. Ha azonban valaki jobban megnézi a három nyelvet akkor igen nagy eltéréseket fedezhet fel, mind a szókészlet, mind a nyelvtan tekintetében.
Természetesen hasonlóságokat is felfedezünk a három nyelv között, aminek több oka is van.

Egyrészt a nyelvek eredete magyarázza a hasonlóságokat. A holland, a német és az angol is a nyugati germán nyelvek közé tartozik. A mai holland nyelv jórészt az ófrankból származik, amely csak 600 körül különült el a többi alnémet nyelvjárástól.
A holland nyelv önállóvá vállásást a nyelvészek Kr. u. 700 tájékára teszik. Az 5. 8. század során lejátszódó ófelnémet hangeltoldás a holland nyelvet nem érintette. Ennek eredményeképpen alakult ki a hangzó eltérés a holland és a német nyelv között.

A legkorábbi ránk maradt holland nyelvemlék 1100 körül keletkezett egy flamand szerzetes tollából, az angliai Rochester kolostorában.
„Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase hic enda tu, wat unbidan we nu”
„Már minden madár elkezdett fészket rakni, csak te és én nem, mire várunk hát”

A 17. század folyamán a holland nyelv hatással volt az angol nyelvre, néhány ismertebb példa: cookies: koekje de a manapság divatos geek, is a holland geck szóból ered.

A modern angol nyelv, szinte minden más nyelvre hatással volt az elmúlt évtizedek során. Ez alól a holland sem kivétel. A technológiai fejlődés során sok szót egyszerűen átemeltek és nem erőltették a szavak hollandra való fordítását. Napjaink holland médiája is előszeretettel használ angol szavakat.

Egyre erősödnek azonban azok az áramlatok, amelyek a holland nyelv “megtisztulását” támogatják és ezért a gyakran használt angol szavak hollandra való lecserélését pártolják. . A holland nyelv folyamatosan változik, fejlődik. A nyelv területén a holland a legaktívabbak nemzetek közé tartozik. A holland a legtöbbet olvasó nemzetek egyike, ezért is találunk annyi különböző könyvesboltot az országban.

Holland nyelv számokban
– A Woerdenboek de Nederlandsche Taal a világ legnagyobb egynyelvű szótára, amelyet összesen 134 évbe tellett elkészíteni. A szótárat 40 kötetben adták ki. Jelenleg online is elérhető az alábbi linken (http://gtb.inl.nl/)
– 40 országban összesen 175 különböző egyetemen van a diákoknak lehetőségük a holland nyelv tanulására
– Három kifejezéssel utalhatunk az egységesen elfogadott standard hollandra:
Standaardnederlands
Algemeen Nederlands
Algemeen Beschaafd Nederlands – ez a kifejezés leginkább kopik ki a köztudatból
– a holland szavak ragozott alakjukkal együtt alkotnak egy több mint 60 milliós adatbázist INL
– a leggyakrabban használt betű az „e”
– 24 nyelvjárási területet tartanak a nyelvészek számon Hollandia területén belül.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes