Zonder Taal Geen Verhaal

Met vakantie és op vakantie

 

Ki ne találkozott volna már mindkét formulával? Ebben a Hollandiában soha nem látott melegben bizony mindenki egy kis üdülésre, nyaralásra vágyik, és a legtöbben nyaralni indulnak (ez abból is látszik, hogy a dugók száma és mérete jelentősen lecsökkent).

Na de melyik a helyes?

Ik ga met vakantie.”,

vagy

Ik ga op vakantie.”?

Jó hírem van, mindkettő az. Vannak azonban kisebb eltérések a két kifejezés használata között.

Az első –véleményem szerint, nagyon érdekes különbség a két kifejezés között a régebbi nyelvhasználathoz köthető és a hagyományőrzést fontosnak tartó családokban még ma is külön figyelmet fordítanak rá.
Az “op vakantie gaan” a katolikus családok körében használatos kifejezés, míg a “met vakantie” a protestánsok nyelvhasználatára jellemző.

A másik, és talán fontosabb különbség az a jelentésben nyilvánul meg. Az “op vakantie” inkább jelenti, hogy nyaralni megyünk, elmegyünk valahova és ott töltünk több-kevesebb időt.
Ezzel szemben a “met vakantie”-t előszeretettel használják a nyelvhasználók olyan esetekben, amikor azt szeretnék kifejezni, hogy nem kell dolgozni. Ha azt mondjunk “ Ik ga met vakantie” akkor akár otthon is maradhatunk, ülhetünkk a négy fal között, és nem megyünk el sehova, de nem kell dolgozni, mert kivettünk pár szabadnapot.

7e06ebd9b3a001b6753eb270128aaad5

A nyaralás alatt

Ha azonban azt szeretnénk kifejezni, hogy valamit megtettünk a nyaralás ideje alatt, akkor nincsen válaszásási lehetőségünk, csakis az “op vakantie”-t használhatjuk, hiszen nyilvánvalóan az „op vakantie” ebben az esetben az időhatározó szerepét fogja betölteni.

Például:
Elolvastam 5 könyvet a nyaralás alatt. –  Ik heb op vakantie vijf boeken gelezen.

A nyaralás alatt megtanultam úszni.  – Ik heb op vakantie leren zwemmen.

 

 


Az alárendelő összetett mondatok

Kötőszavak

Omdat (mert)– Ik ga vandaag niet naar mijn werk, omdat ik ziek ben.

Totdat (addig)– Ik blijf daar werken totdat ik het werk niet meer leuk vind.

Zodat (úgyhogy) – Ik spreek niet voldoende Nederlands, zodat ik nog niet aan een Nederlandse universiteit kan studeren.

Als (ha)– Als het vanavond regent, ga ik naar de voetbaltraining

Mits (feltéve, hogy)– Ik ga met Akos naar de kinderboerderij, mits het niet regent.

Opdat (annakérdekében)– Controleer alles goed, opdat er geen ongelukken gebeuren.

Zoals (ahogyan)– Hij doet het, zoals zijn vader het altijd deed.

Tenzij (hacsak nem) – We gaan elke dag wandelen, tenzij het regent.

Voordat (azelőtt, hogy)– Voordat ik met die baan begin, ga ik twee weken met vakantie.

Terwijl (amíg)– Hij las de krant terwijl hij naar de televisie keek.

Toen (akkor)- Toen ik klein was, heb ik veel buiten gespeeld.

Zodra (mihelyt)– Wij zullen u bellen zodra het resultaat bekend is.

Nu (most (már))– Nu ik weet wat er precies gebeurd is, begrijp ik je beslissing beter.

Nadat (azután, hogy)- De studenten gingen naar een cafe, nadat ze les hebben gehad.

Hoewel – Hoewel ik vaak ‘s avonds moet werken, vind ik het een leuke baan.

Wanneer – amikor

Sinds – óta

Zolang – amíg

Indien – amennyiben

Behalve – dat kivéve

Op voorwaarde – azzal a feltétellel / kitétellel

 Szórend

Az alárendelő mellékmondatok szórendje eltér az eddig tanultaktól. A legfontosabb szabály, hogy MINDEN ige a mondat végére kerül.

 Főmondat – Kötőszó – alany – idő – mód – hely – tárgy-  igék – KATI szórend.

A KATI -amivel már bizonyára többen is találkoztatok különböző fórumokon-  nem más mint egy mozaikszó – Kötőszó- Alany- Többi mondatrész – Ige

Al.

Áll.

Idő

Mód

Hely

TM

Kötőszó

Al.

Stb.

 Áll

We kwamen te laat, omdat onze trein was vertraagd.

We gaan morgen naar het strand als het mooi weer is.

 Vannak esetek, amikor a tagmondatok sorrendjét megfordítjuk, és az alárendelő mellékmondattal kezdjük a mondatunkat. A mellékmondat szórendje ebben az esetben sem változik meg , a főmondat szórendjét azonban át kell alakítani. A főmondat szórendje forditott szórend lesz, vagyis az ige kerül az első helyre. A két tagmondat állítmányát pedig vesszővel választjuk el egymástól.

 Doordat kinderen bijzonder nieuwsgierig zijn, gaan ze op onderzoek uit.

„Elválós igék”

 A főmondatok, illetve egyszerű mondatok esetében az ún. elválós igék két fele elválik egymástól ( pl opstaan – op/staan)

 Ik sta elk ochtend om zeven uur op.

 A mellérendelő mellékmondatok esetében azonban a mondat végén helyet foglaló elválós ige, amennyiben az egyetlen ige a mondatban, nem válik el az igekötőtől:

 Ik ga met de fiets naar mijn werk als ik vroeg opsta.

Amikor több ige is a mondat részét képezni, akkor két választási lehetőségünk van.

Az első – és egyszerűbb – megoldás, ha a fenti módszert alkalmazzuk és nem választjuk el őket egymástól:

Ik ga met de fiets naar mijn werk als ik vroeg kan opstaan.

Ik ga met de fiets naar mijn werk als ik vroeg op kan staan.

 

Relative clause (Vontakozó mellékmondat)

Az alárendelő mondatok egyik fajtája.Akkor használjuk, amikor visszautalunk valamire, vagy valakire. Például:

Hij heeft in Miskolc gewoond.

de:

Miskolc is de stad waar hij lang geleden heeft gewoond

Amikor egy alárendelő tagmondat a főmondatba ékelődik, nem pedig – az előző példákat követve – előtte vagy utána helyezkedik el, akkor a főmondat szórendje megtörik.

Ik kan het boek dat ik wil meenemen niet vinden

Ze heeft vergeten wat haar vader heeft gevraagd.

 

Több ige

Abban az esetben, ha a tagmondatunkban több ige is szerepel, felmerülhet a kérdés, hogy vajon az igék milyen sorrendben következnek egymás után. A legegyszerűbb, ha azt jegyezzük meg, hogy a legutolsó helyet a legfontosabbb jelentéssel bíró ige foglalja el.

Vind jij dat iedereen dat boek zou moeten lezen?

Ik denk dat ze morgen met me zal willen tennissen?

Ze denken dat deze zin verbeterd bad moeten worden.


A holland mondatok szórendje I.

Kiejtés és szórend. Ez a kettő árulja el leggyakrabban a hollandul jól beszélő külföldieket. Két kritikus pont, amivel nagyon sokan küzdenek (köztük én magam is). Nem kell azonban megijedni, ez is, mint a nyelvtan többi része, gyakorlással elsajátítható.

Kezdjük a legegyszerűbb mondatfajtával, a kijelentő mondattal:

Alany

Állítmány

Idő

Mód

Hely

Többi mondat rész

 Ez a legegyszerűbb és talán a legritkábban használt holland mondat. Viszont helyes, tehát nyugodtan használjátok!

 Példák:

Ik ga morgen met de fiets naar mijn oma.
Hij werkt elke dag in Rotterdam.
Ik moet morgen naar de huisarts gaan.
Piet en Irenegaan samen naar het zwembad.

Idő: Minden olyan kifejezés, ami cselekvés időbeli helyét mutatja. Pl.: holnap, fél háromkor, kedden.

Ikben morgen vanaf drie uur ‘s middags vrij.

Mód: Minden olyan kifejezés, ami a cselekvés módját/mikéntjét hivatott kifejezni. Pl.: kivel, hogyan, milyen sokáig, milyen gyakran.

Ik ben morgen samen met mijn man vrij.

Hely: Minden olyan kifejezés, ami a cselekvés helyét jelöli ki, illetve a „Hová?” kérdésre válaszoló határozók.

Ik ga morgen samen met mijn man naar de film.
Ikga morgen samen met mijn man naar Rotterdam
Ikben in Tatabánya geboren.

Nagyon fontos, hogy kezdetben csak az egyszerű mondatokat gyakoroljuk. Miután tudásunk kellően megszilárdult, s az alap szórendet automatikusan (az esetek többségében már gondolkodás nélkül) tudjuk használni, könnyebb lesz a bonyolultabb szerkezetek elsajátítása is. A Holandiában hosszabb ideje élők tapasztalatai is azt támasztják alá, hogy a hollandok előnyben részesítik a helyes, világos, érthetően megfogalmazott egyszerű mondatokat, szemben a rosszul felépített összetett mondatokkal.

 Tárgy

A helyzet akkor lesz kicsit bonyolultabb, ha megpróbáljuk elhelyezni a tárgyat a mondatban. A tárgy helyzete a holland mondat nyelvtani szabályok által legkevésbé kötött. Három hely is előfordulhat, de ebből kettő az, amit ajánlatos használni. A tárgy legegyszerűbb esetben a helyhatározó után áll.

Alany

Állítmány

Idő

Mód

Hely

Tárgy

Többi mondat rész

 Ik ga naar school.

 Vannak esetek, amikor több helyhatározó is szerepel a mondatban.

Például:

We hebben thuis een familie portret aan de muur hangen.
We gaan morgen bij mijn oma in de tuin een feestje vieren. 

Mindkét mondatban két helyhatározó van, de az elsőben a kettő közé „beékelődött” egy tárgy. Első látásra ez zavaró lehet, de lássuk, hogy miért is van ez így!

A magyar mondatok:

Otthon egy családi kép lóg a falon.
Holnap a nagymamámnál a kertben ünnepelünk (tartunk egy ünnepséget).

Mindkét magyar mondatban egymás után szerepel a két helyhatározó. Az első holland mondat esetén viszont nem ez a helyzet. Ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen a különbség mögötti logika, azt kell látnunk, hogy a helyhatározók az első mondatban nem ugyanahhoz a mondatrészhez tartoznak. A „falon / aan de muur” a tárgy helyhatározója, nem pedig az alanyé, ezért a helyes szórend:

Alany-állítmány-helyhatározó-tárgy- a tárgy helyhatározója.

Vagyis, az alap szerkezet megmaradt, és minden, ami a tárgyra vonatkozik a “többi mondatrész kategóriába” került. A második mondatban “a nagymamánál / bij mijn oma” és „a kertben / in de tuin” helyhatározó is arra vonatozik, hogy mi fogjuk ott tartani az ünnepséget, ezért a helyhatározók egymás után állnak.

Fordított szórend

Akárcsak a magyar nyelvben, a hollandban is a mondat elejére kerülhet az, amit hangsúlyozni akarunk. Ekkor az alany és az állítmány helyzete megcserélődik, hiszen (mint láttuk) az állítmány mindig a második helyen kell, hogy álljon.

Kiemelt

Állítmány

Alany

Idő

Mód

Hely

Többi mondat rész

 A kiemelt helyre kerülhet:

 • Tárgy: Deze auto will ik nu kopen
 • Helhatározyó: In Rotterdam woon ik al jaren lang.
 • Időhatározó: Moregen ga ik naar het station.
 • Módhatározó: Rennend kwamen we net op tijd voor de trein.
 • illetve nyomatékosító kifejezések:
                            We hebben een erg dure kaas gekocht. Toch vind het niet lekker.
                            Volgen mij klopt het niet.
                            Waarschijnlijk ga ik morgen mee.

A legközelebbi bejegyzésben a kérdő mondatok szórendjéről és az összetettebb mondatok szerkesztéséről lesz szó.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes