Zonder Taal Geen Verhaal

Egyszerű múlt

Az egyszerű múlt képzése a holland nyelvben nem túl bonyolult, de az alapokat érdemes jól megtanulni.

 Mikor használjuk az egyszerű múltat?

Olyan múltbeli esemény leírásakor, ami nincsen hatással a jelenre:
Het was gisteren een mooie dag.

-Egy adott múltbeli eseménykor történtek leírása:
Op zijn verjaardag feliciteerden we hem, zongen we een verjaardagsliedje en gaven we hem een cadeau.

-Ha egy múltbeli történésre hivatkozunk, az utána következő események leírására is az egyszerű múltat használjuk:
We zijn naar een concert gegaan daarna fietsten we naar huis

A toen kötőszó után:
Toen ik klein was, aten we veel aardappel.

Ha egy adott állapotról beszélünk:
Vorig jaar kookte ik elke avond.

(tovább…)


Jelen idő

Bármely nyelvet is szeretnénk közelebbről megismerni, azt fogjuk tapasztalni, hogy legegyszerűbben a jelen idő használatával lehet mondatokat képezni. Éppen ezért a holland nyelv tanulását is érdemes ezen igeidőnél elkezdeni. Első lépésként a személyes névmásokat kell megtanulnunk majd, a mondatalkotás következik. Lássuk, hogyan is néz ki az egyszerű jelen idő a holland nyelvben:

Az egyszerű jelen időképzése

  Egyesszám Többesszám
1 szótő főnévi igenévi alak
2 szótő+t főnévi igenévi alak
3 szótő+t főnévi igenévi alak

A világosság kedvéért nézzük meg ezt a gyakorlatban, az egyik leggyakrabban használatos holland ige, a „komen” (jönni) ragozásán:

Szótári alak: „komen”.

Ha a szótári alakról levágjuk az -en végződést, akkor megkapjuk a szótövet: „kom”. A fenti szabályt alkalmazva a következőképpen alakulnak a ragozott alakok:

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik kom Wij komen
Jij komt Jullie komen
Hij/Zij/Het komt Zij komen

Lássunk még egy példát! A jönni ellentéte a menni, amit hollandul úgy mondunk, hogy „gaan”. A „gaan” szótári alakja nem „en”re végződik, mint azt elvártuk volna. A szótövet így is az utolsó két betű levágásával kapjuk meg: „ga”.
(tovább…)


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes