Zonder Taal Geen Verhaal

Módbeli segédigék ragozása

A módbeli segédigék fontos szereplői a holland nyelvnek. Használatuk során a mondat és mondanivalónk jelentése jeletékenyen megváltozhat.

Gyakorlatilag 5 ilyen ige van a hollandban: moeten, hoeven niet, willen, kunnen, mogen. worden. Elméletileg a zullen is ide tartozik, de a zullen használatát hagyományosan később szokás tárgyalni, ezért most én is kihagyom a listából. Használatáról egy későbbi bejegyzésben lesz szó.

A következőkben megtaláljátok az igék ragozását és jelentését. A könnyebb megértés érdekében végig egy példamondatot fogok használni.

Ik gaa naar school. Iskolába megyek

Moeten-moest/moesten-gemoeten: szükségesség kifejezésére szolgál, jelentése kell.

Ik moet naar school gaan. Iskolába kell mennem.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik moet Wij moeten
Jij moet Jullie moeten
Het/Hij/Zij moet Zij moeten

Hoeven niet- hoefde/hoefden-gehoeven/gehoefd a moeten ellentéte, jelentése nem kell, nem szükséges

Ik hoef niet naar school gaan. Nem kell iskolába mennem,

Névmás Ragozs Névmás Ragozás
Ik hoef Wij hoeven
Jij hoeft Jullie hoeven
Hij/Zij/Het hoeft Zij hoeven

 

Willen-wilde/wilden-gewild - szándék kifejezése, jelentése akarni

Ik wil naar school gaan. Iskolába akarok menni.
Ik wil graag naar school (gaan). Szeretnék iskolába menni.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik wil Wij willen
Jij wilt Jullie willen
Hij/Zij/Het wilt Zij willen

Kunnenkon/konden/gekund- képesség kifejezésére szolgál,

Ik kan naar school gaan. El tudok menni az iskolába.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik kan Wij kunnen
Jij kunt/kan Jullie kunnen
Hij/Zij/Het kan Zij kunnen

Mogen-mocht/mochten-gemogen - annak kifejezésére szolgál, hogy valami engedélyezett/megengedett, jelentése: szabad

Ik mag naar school gaan. Szabad iskolába mennem.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik mag Wij mogen
Jij mag Jullie mogen
Hij/Zij/Het mag Zij mogen

 

A módbeli segédigék helye a mondatban.

A holland szórend legszilárdabb eleme, hogy a ragozott ige mindig a második helyen áll, attól függetlenül, hogy mi van előtte. Ez alól ezek az igék sem képeznek kivételt, ahogyan azt már fenti példákban is látható. Ha segédigét használunk, akkor a jelentést hordozó ige infinitiv alakban a mondat végére kerül. A szórend tehát:

Alany + ragozott ige (segédige) + idő + hely +mód+főnévi igenév.

Ik moet vandaag op school veel leren.


Befejezett jelen idő

Ebben a posztban a sokak által összetett múltként emlegetett befejezett jelen időről írok. Valójában mindkettő alkalmas elnevezés, de nem árt ha tudjuk a hivatalos holland elnevezést, pontosabban elnevezéseket, mivel kettő is van: a perfectum, illetve a voltooid tegenwoordige tijd.

Az összetett múltidő képzése egy fokkal bonyolultabb csak, mint az egyszerű múlté és nagyon gyorsan megtanulható.

A képzés:

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik heb/ben +  befejezett melléknév Wij hebben/zijn +  befejezett melléknév
Jij hebt/bent +  befejezett melléknév Jullie hebben/zijn +  befejezett melléknév
Hij/Zij/Het heeft/is + +  befejezett melléknév Zij hebben/zijn +  befejezett melléknév

Két fontos dolgot kell megtanulnunk:

(tovább…)


Egyszerű múlt

Az egyszerű múlt képzése a holland nyelvben nem túl bonyolult, de az alapokat érdemes jól megtanulni.

 Mikor használjuk az egyszerű múltat?

- Olyan múltbeli esemény leírásakor, ami nincsen hatással a jelenre:
Het was gisteren een mooie dag.

-Egy adott múltbeli eseménykor történtek leírása:
Op zijn verjaardag feliciteerden we hem, zongen we een verjaardagsliedje en gaven we hem een cadeau.

-Ha egy múltbeli történésre hivatkozunk, az utána következő események leírására is az egyszerű múltat használjuk:
We zijn naar een concert gegaan daarna fietsten we naar huis

- A toen kötőszó után:
Toen ik klein was, aten we veel aardappel.

- Ha egy adott állapotról beszélünk:
Vorig jaar kookte ik elke avond.

(tovább…)


Jelen idő

Bármely nyelvet is szeretnénk közelebbről megismerni, azt fogjuk tapasztalni, hogy legegyszerűbben a jelen idő használatával lehet mondatokat képezni. Éppen ezért a holland nyelv tanulását is érdemes ezen igeidőnél elkezdeni. Első lépésként a személyes névmásokat kell megtanulnunk majd, a mondatalkotás következik. Lássuk, hogyan is néz ki az egyszerű jelen idő a holland nyelvben:

Az egyszerű jelen időképzése

  Egyesszám Többesszám
1 szótő főnévi igenévi alak
2 szótő+t főnévi igenévi alak
3 szótő+t főnévi igenévi alak

A világosság kedvéért nézzük meg ezt a gyakorlatban, az egyik leggyakrabban használatos holland ige, a „komen” (jönni) ragozásán:

Szótári alak: „komen”.

Ha a szótári alakról levágjuk az -en végződést, akkor megkapjuk a szótövet: „kom”. A fenti szabályt alkalmazva a következőképpen alakulnak a ragozott alakok:

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik kom Wij komen
Jij komt Jullie komen
Hij/Zij/Het komt Zij komen

Lássunk még egy példát! A jönni ellentéte a menni, amit hollandul úgy mondunk, hogy „gaan”. A „gaan” szótári alakja nem „en”re végződik, mint azt elvártuk volna. A szótövet így is az utolsó két betű levágásával kapjuk meg: „ga”.
(tovább…)


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes