Zonder Taal Geen Verhaal

Módbeli segédigék ragozása

A módbeli segédigék fontos szereplői a holland nyelvnek. Használatuk során a mondat és mondanivalónk jelentése jeletékenyen megváltozhat.

Gyakorlatilag 5 ilyen ige van a hollandban: moeten, hoeven niet, willen, kunnen, mogen. worden. Elméletileg a zullen is ide tartozik, de a zullen használatát hagyományosan később szokás tárgyalni, ezért most én is kihagyom a listából. Használatáról egy későbbi bejegyzésben lesz szó.

A következőkben megtaláljátok az igék ragozását és jelentését. A könnyebb megértés érdekében végig egy példamondatot fogok használni.

Ik gaa naar school. Iskolába megyek

Moeten-moest/moesten-gemoeten: szükségesség kifejezésére szolgál, jelentése kell.

Ik moet naar school gaan. Iskolába kell mennem.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik moet Wij moeten
Jij moet Jullie moeten
Het/Hij/Zij moet Zij moeten

Hoeven niet- hoefde/hoefden-gehoeven/gehoefd a moeten ellentéte, jelentése nem kell, nem szükséges

Ik hoef niet naar school gaan. Nem kell iskolába mennem,

Névmás Ragozs Névmás Ragozás
Ik hoef Wij hoeven
Jij hoeft Jullie hoeven
Hij/Zij/Het hoeft Zij hoeven

 

Willen-wilde/wilden-gewild – szándék kifejezése, jelentése akarni

Ik wil naar school gaan. Iskolába akarok menni.
Ik wil graag naar school (gaan). Szeretnék iskolába menni.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik wil Wij willen
Jij wilt Jullie willen
Hij/Zij/Het wilt Zij willen

Kunnenkon/konden/gekund– képesség kifejezésére szolgál,

Ik kan naar school gaan. El tudok menni az iskolába.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik kan Wij kunnen
Jij kunt/kan Jullie kunnen
Hij/Zij/Het kan Zij kunnen

Mogen-mocht/mochten-gemogen – annak kifejezésére szolgál, hogy valami engedélyezett/megengedett, jelentése: szabad

Ik mag naar school gaan. Szabad iskolába mennem.

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik mag Wij mogen
Jij mag Jullie mogen
Hij/Zij/Het mag Zij mogen

 

A módbeli segédigék helye a mondatban.

A holland szórend legszilárdabb eleme, hogy a ragozott ige mindig a második helyen áll, attól függetlenül, hogy mi van előtte. Ez alól ezek az igék sem képeznek kivételt, ahogyan azt már fenti példákban is látható. Ha segédigét használunk, akkor a jelentést hordozó ige infinitiv alakban a mondat végére kerül. A szórend tehát:

Alany + ragozott ige (segédige) + idő + hely +mód+főnévi igenév.

Ik moet vandaag op school veel leren.


Jövő idő

Korábban már szó esett a jelen időről és a múlt időről. Itt hát az ideje, hogy átvegyünk röviden, mindazt amit a jövő időről tudni kell. A hollandan két fajta jövő van, az egyszerű és a befejezett jövő idő. A mai téma a leghasználatosabb és a legegyszerűbb jelen lesz.

Képzése

 A jövő idő formális képzéséhez a zullen segédigére lesz szükségünk:

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik zal + főnévi igenév Wij zullen + főnévi igenév
Jij/U zal/zult + főnévi igenév Jullie zullen + főnévi igenév
Hij zal + főnévi igenév Zij zullen + főnévi igenév

Pl.:

Ik zal een appel eten. Almát fogok enni.
Jij zal een appel eten. Almát fogsz enni.
Hij zal een appel eten.
Wij zullen een appel eten.
Jullie zullen een appel eten.
Zij zullen een appel eten.

Habár ez a hivatalos képzése a jövő időnek, valójában a mindennapi nyelvhasználatban igen ritkán futunk vele össze. Elsősorban formális kertek között, leginkább írásban találkozunk az így képzet mondatokkal. Esetek, amikor hétköznapi kontextusban is ezt a formát kell használni:

 Igéret, és komoly terv esetén

Ik zal het nooit meer doen. – Sohatöbbé nem teszek ilyet.
Ik zal er jou mee helpen. – Segítek majd neked.

Udvarias kérdés esetén:

Zal ik de afwas doen? Elmosogassak?
Zal ik de kinderen ophalen? Elhozzam a gyerekeket?

Inditvány esetén:

Zullen we vanavond pizza eten? Mi lenne, ha ma pizzát ennénk?

Valószínűség kifejezésére:

Ja zalt haar wel herkennen. Fel fogod ismerni őt.
Ik zaal volgende week wel naar Hongarije gaan. Várhatóan jövő héten megyek Magyarországra.

A gaan használata

A legtöbb esetben, beszélgetések és baráti levelek, sms-ek, facebook posztok esetében a következő képzést fogunk használni:

 alany+gaan+főnévi igenév

Ik ga vanavond pannenkoeken bakken. Ma este palacsintát sütök.
Ik ga morgen weer werken. Holnap ismét dolgozom.

Ik ga morgen naar de markt. Holnap ki megyek a piacra.

 Mivel most már ismerjük az össze fontos igeidőt a következő posztban az időhatározókat és az napok, hónapok egyebek neveit és használatát vesszük majd át.


Gyakorlás II.

1 Képezzetek jelzős szerkezeteket a megadott szavakkal.

Pl.: öreg ház, kicsi ágy.

 oud öreg
mooi szép
goed jó
klein kicsi
geel sárga

 de trui pulover
het huis ház
de fiets kerékpár
de auto autó
het bed ágy

 2. Helyettesítsd be a zárójelben lévő melléknevet a mondatba.

 Een appel is een ….vrucht. (rond). Az alma kerek gyümölcs.

Ik heb twee … pennen. (groen). Két zöld tollam van.

Ik heb een … dochter. (mooi). Szép lányom van.

Mijn man heeft een … horloge (geel). A férjemnek van egy sárga órája.

Ik will graag een koffie met … suiker. (bruin). Egy kávét barna cukorral

Het is een … kind. (leuk). Ez egy kedves gyerek.

Het is een … probleem. (groot). Ez nagy probléma.


A melléknév használata

A melléknévhez kapcsolódó „e”-vel már valószínűleg sokan találkoztatok és vannak, akiknek gondot okoz , hogy pontosan mikor is kell ezt a kis hangzót a melléknév végére illesztetnünk.

 A szabály :

Minden esetben, amikor a melléknév megelőzi a főnevet és jelentésében ahhoz kapcsolódik, szükséges a melléknév végére egy „e” toldalékot illeszteni. KIVÉVE ha a főnév „het-es” és határozatlan névelővel vagy névelő nélkül áll. Fontos hangsúlyozni, hogy az és itt azt jelenti, hogy mindkét kritériumnak teljesülnie kell!
(tovább…)


A leggyakrabban használt “het-es” szavak

het huis
het boek
het probleem
het resultaat
het onderzoek
het aantal
het percentage
het deel
het dier
het lichaam
het vlees
het milieu
het restaurant
het materiaal
het bericht
het enige
het middel
het idee
het recht
het plan
het element
het voordeel, nadeel
het onderwerp, thema
het subject
het verschil
het gebied
het werk
het jaar
het uur
het systeem
het proces
het verhaal
het kantoor
het bedrijf
het bloed
het dorp
het theater
het hotel
het licht
het park
het gezicht
het lokaal
het product
het netwerk
het bos
het volk
het overleg

en natuurlijk –je, -tje etc
veel ge- be- ver: geluid,
geloof, gebruik, geluk,
geduld, besluit, verblijf etc

ww: het leven, eten,
luisteren, lezen etc

het parlement
het referendum
het maximum, minimum
het adres
het fenomeen,
verschijnsel

 


Gyakorlás 1 lecke

DSCF0018

1. Helyettesítsd be a zárójelben lévő ige ragozott alakját!

Példa Zij … het huiswerk. (doen) Zij doet het huiswerk.

 1. Hij …. morgen naar de dokter. (gaan)
 2. Hij … een kilo aardappels. (kopen)
 3. Ik … elke avond een sinaasappel. (eten)
 4. … jij ook melk? (drinken)
 5. Het … koud buiten. (zijn)
 6. Ik … naar mijn werk. (fietsen)
 7. …. jij ook naar jouw werk? (fietsen)
 8. Wij … naar de stad. (gaan)
 9. Ik … je morgen. (spreken)
 10. …. ik je morgen? (spreken)
 11. Ik … het al uren (zoeken)
 12. Ik … twee katten. (hebben)
 13. Hij … een boek. (lezen)
 14. Jullie … te veel. (eten)
 15. Zij …. snel. (praten)

2. Ragozd el a következő igéket: werken, slapen, vragen, leren.


3. Helyettesítsd be a névmást (én, te, ő stb.)

 1. werkt veel. (Péter)
 2. . leer Nederlands.
 3. kookt elke avond.
 4. . gaan naar de markt.
 5. Gaan …. ook naar de film?
 6. schrijft een brief. (Anna)
 7. Kijken … naar de tv?
 8. lezen een boek.
 9. . spelen buiten. (a gyerekek)
 10. Rijd … niet te snel?

4. Fordítsd le a fenti mondatokat! (plusz feladat)


« Previous Entries Next Entries »

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes