Zonder Taal Geen Verhaal

Holland nyelvtani terminusok magyarul

Mercédesz kérésére, ime a leggyakrabban használt holland nyelvtani kifejezések listája, a magyar jelentésükkel együtt. Jó szórakozást!

 

Holland Magyar
Persoonsvorm Ragozott igei alak
Gezegde Állítmány
Werkwoord Ige
Hele werkwoord Főnévi igenév
Koppelwerkwoord Kopula
Hulpwerkwoord Segédige
Zelfstandig naamwoord Főnév
Substantief Főnév
Bijvoeglijk naamwoord Melléknév
Deelwoord Melléknévi igenév
Voltooid deelwoord Befejezett melléknévi igenév
Onvoltooid deelwooord Folyamatos melléknévi igenév
Voornaamwoord Névmás
persoonlijk voornaamwoord Személyes névmás
bezittelijk voornaamwoord Birtokos névmás
aanwijzend voornaamwoord Mutató névmás
betrekkelijk voornaamwoord Vonatkozó névmás
wederkerend voornaamwoord Visszaható névmás
wederkerig voornaamwoord Kölcsönös névmás
vragend voornaamwoord Kérdő névmás
bijwoord Határozószó
lidwoord Névelő
tussenwerpsel Indulatszó
telwoord Számév
hoofdtelwoord Tőszámnév
rangtelwoord Sorszámnév
naamwoordelijk deel van het gezegde névszói állítmány
onderwerp Alany
lijdend voorwerp Tárgy
bijwoordelijke bepaling Határozó
bijvoeglijke bepaling Jelző
onvoltooid tegenwoordige tijd Jelen idő
onvoltooid verleden tijd Egyszerű múlt
voltooid tegenwoordige tijd Befejezett jelen/összetett múlt
onvoltooid verleden toekomende tijd Egyszerű feltételes idő
voltooid verleden toekomende tijd Befejezett feltételes
Naamfal  Neylvtani eset
Lijdende vorm Passzív
 trap van vergelijking  Fokozás
 Medeklinker  mássalhangzó
klinker magánhangzó
Lettergreep Szótag
Voorzetsel Előljárószó
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes