Zonder Taal Geen Verhaal
Currently Browsing: Holland nyelv

Rendhagyó igék “D-G” betű

20140421_192616[1]

Deelnemen – nam/namen deel – deelgenomen- részesedik, résztvesz
Ik neem deel aan een wedstrijd.
Ik nam deel aan een wedstrijd.
Ik heb aan een wedstrijd deelgenomen.

Denken – dacht/dachten – gedacht – gondol
Ik denk vaak aan onze oude kat.
Ik dacht gisteren aan onze oude kat.
Ik heb gisteren aan onze oude kat gedacht.

Doen – deed/deden –gedaan – csinál
Ik doe elke zaterdag de boodschappen met mijn man.
Ik deed gisteren de boodschappen.
Ik heb gisteren de boodschappen gedaan.

Doorbrengen – bracht/brachten door – doorgebracht -elkölt(időt), eltölt
Ik breng heel de dag met mijn zoon door.
Ik bracht heel de dag met mijn zoon door.
Ik heb heel de dag met mijn zoon doorgebracht.

Doordringen- drong/drongen door – doorgedrongen – áthatol, keresztülhatol
De regen dringt door mijn jas.
De regen drong door mijn jas.
De regen is door mijn jas doorgedrongen.

Doorgaan –ging/gingen door – doorgegaan
De vergadering gaat vandaag door.
De vergadering ging gisteren door.
De vergadering is gisteren doorgegaan.

Doorlopen – liep/liepen door – doorgelopen -siet, folyamatosan megy/halad, kilép
Ik loop door om op tijd te zijn.
Ik liep door om op tijd te zijn.
Ik ben doorgelopen om op tijd te zijn.

Doorlopen –doorliep/doorliepen -doorgelopen – végigmegy, befejez
Ik doorloop de cursus.
Ik doorliep de cursus.
Ik heb de cursus doorgelopen.

Dragen – droeg/droegen – gedragen -visel
Ik draag graag een zwarte rok.
Ik droeg gisteren een witte rok.
Ik heb gisteren een witte rok gedragen.

Drijven – dreef/dreven – gedreven – sodródik
De boot drijft op het water.
De boot dreef op het water.
De boot heeft op het water gedreven.

Dringen – drong/drongen – gedrongen – furakszik, tolakszik, tuszkol
De tijd dringt.
Ik drong me in de metro.
Ik heb me in de metro.

Drinken – dronk –dronken – gedronken – iszik 
Ik drink drie kopjes koffie per dag.
Ik dronk al een kopje koffie.
Ik heb gisteren vier kopjes koffie gedronken.

Dwingen – dwong/dwongen – gedwongen – kényszerít
Ik dwing mezelf naar de gym te gaan.
Ik dwong mezelf gisteren naar de gym te gaan.
Ik heb jou gedwongen naar de gym te gaan.

Ervaren – ervoer/ervoeren- ervaren – tapasztal
Ik ervaar geen discriminatie.
Ik ervoer geen discriminatie.
Ik heb geen discriminatie ervaren.

Eten- at/aten – gegeten -eszik
Ik eet een appel.
Ik at een appel.
Ik heb een appel gegeten.

Gaan –ging/gingen – gegaan – megy
Wij gaan naar de film.
Wij gingen naar de film.
Wij zijn naar de film gegaan.

Gelden –gold/golden-gegolden -érvényes
De regels gelden voor alle medewerkers
De regels golden voor alle medewerkers.
De regels hebben voor alle medewerkers gegolden.

Genieten –genoot/genoten-genoten – élvez valamit
Ik geniet graag van een lekker stukje taart.
Ik genot gisteren van een lekker stukje taart.
Ik heb gisteren van een lekker stukje taart genoten.

Geven – gaf/gaven –gegeven – ad
Ik geef een klein cadeau aan jou.
Ik gaf een klein cadeau aan jou.
Ik heb een klein cadeau aan jou gegeven.

Glijden – gleed/gleden – gegleden – siklik, csúszik, suhan
De slee glijdt heel snel.
De slee gleed heel snel.
De slee is heel snel gegleden.

Glimmen –glom/glommen- geglommen – fénylik, ragyog
De lichtjes glimmen in de boom.
De lichtjes glommen in een boom.
De lichtjes hebben in een boom geglommen.

Grijpen –greep/grepen- gegrepen – megfog, megmarkol, elkap
Ik grijp de vallende boord.
Ik greep de vallende boord.
Ik heb de vallende boord gegrepen.


Holland nyelvtani terminusok magyarul

Mercédesz kérésére, ime a leggyakrabban használt holland nyelvtani kifejezések listája, a magyar jelentésükkel együtt. Jó szórakozást!

 

Holland Magyar
Persoonsvorm Ragozott igei alak
Gezegde Állítmány
Werkwoord Ige
Hele werkwoord Főnévi igenév
Koppelwerkwoord Kopula
Hulpwerkwoord Segédige
Zelfstandig naamwoord Főnév
Substantief Főnév
Bijvoeglijk naamwoord Melléknév
Deelwoord Melléknévi igenév
Voltooid deelwoord Befejezett melléknévi igenév
Onvoltooid deelwooord Folyamatos melléknévi igenév
Voornaamwoord Névmás
persoonlijk voornaamwoord Személyes névmás
bezittelijk voornaamwoord Birtokos névmás
aanwijzend voornaamwoord Mutató névmás
betrekkelijk voornaamwoord Vonatkozó névmás
wederkerend voornaamwoord Visszaható névmás
wederkerig voornaamwoord Kölcsönös névmás
vragend voornaamwoord Kérdő névmás
bijwoord Határozószó
lidwoord Névelő
tussenwerpsel Indulatszó
telwoord Számév
hoofdtelwoord Tőszámnév
rangtelwoord Sorszámnév
naamwoordelijk deel van het gezegde névszói állítmány
onderwerp Alany
lijdend voorwerp Tárgy
bijwoordelijke bepaling Határozó
bijvoeglijke bepaling Jelző
onvoltooid tegenwoordige tijd Jelen idő
onvoltooid verleden tijd Egyszerű múlt
voltooid tegenwoordige tijd Befejezett jelen/összetett múlt
onvoltooid verleden toekomende tijd Egyszerű feltételes idő
voltooid verleden toekomende tijd Befejezett feltételes
Naamfal  Neylvtani eset
Lijdende vorm Passzív
 trap van vergelijking  Fokozás
 Medeklinker  mássalhangzó
klinker magánhangzó
Lettergreep Szótag
Voorzetsel Előljárószó

Met vakantie és op vakantie

 

Ki ne találkozott volna már mindkét formulával? Ebben a Hollandiában soha nem látott melegben bizony mindenki egy kis üdülésre, nyaralásra vágyik, és a legtöbben nyaralni indulnak (ez abból is látszik, hogy a dugók száma és mérete jelentősen lecsökkent).

Na de melyik a helyes?

Ik ga met vakantie.”,

vagy

Ik ga op vakantie.”?

Jó hírem van, mindkettő az. Vannak azonban kisebb eltérések a két kifejezés használata között.

Az első –véleményem szerint, nagyon érdekes különbség a két kifejezés között a régebbi nyelvhasználathoz köthető és a hagyományőrzést fontosnak tartó családokban még ma is külön figyelmet fordítanak rá.
Az “op vakantie gaan” a katolikus családok körében használatos kifejezés, míg a “met vakantie” a protestánsok nyelvhasználatára jellemző.

A másik, és talán fontosabb különbség az a jelentésben nyilvánul meg. Az “op vakantie” inkább jelenti, hogy nyaralni megyünk, elmegyünk valahova és ott töltünk több-kevesebb időt.
Ezzel szemben a “met vakantie”-t előszeretettel használják a nyelvhasználók olyan esetekben, amikor azt szeretnék kifejezni, hogy nem kell dolgozni. Ha azt mondjunk “ Ik ga met vakantie” akkor akár otthon is maradhatunk, ülhetünkk a négy fal között, és nem megyünk el sehova, de nem kell dolgozni, mert kivettünk pár szabadnapot.

7e06ebd9b3a001b6753eb270128aaad5

A nyaralás alatt

Ha azonban azt szeretnénk kifejezni, hogy valamit megtettünk a nyaralás ideje alatt, akkor nincsen válaszásási lehetőségünk, csakis az “op vakantie”-t használhatjuk, hiszen nyilvánvalóan az „op vakantie” ebben az esetben az időhatározó szerepét fogja betölteni.

Például:
Elolvastam 5 könyvet a nyaralás alatt. –  Ik heb op vakantie vijf boeken gelezen.

A nyaralás alatt megtanultam úszni.  – Ik heb op vakantie leren zwemmen.

 

 


Mellérendelő mellékmondatok

Az összetett mondatoknak két fajtáját különböztethetjük meg: a mellé- ás az alárendelő mondatokat. A mellérendelő mondatok esetében két, vagy több egymással egyenrangú mondat kapcsolódik össze. Az alárendelő mondatok esetében a tagmondatok nem egyénragúak. A főmondathoz tartozó mellékmondat a főmondat valamilyen részét fejti ki..

 Mellérendelő mondatok szórendje.

 Mellérendelő összetett mondatokat alkothatunk az en (és), maar (de), of (vagy), want (mert) és dus (tehát) kötőszavakkal.

A mellérendelő mondatban a tagmondatok szórendje megegyezik a már tárgyalt alapszórenddel

 

Al.

Áll.

Idő

Mód

Hely

TM

Kötőszó

Al.

Áll

Stb.

 

Ik heb mijn huiswerk gemaakt en ik heb thee gedronken

Hij studeert literatuur en hij werkt in een bioscoop.

 
En – és

Chef ligt in bed en hij slaapt.

Ik lees een boek en ik drink thee.

 

Az „és” vagyis az „en” kötőszó esetében gyakran előfordul, hogy kihagyjuk az ismétlődő elemet, elemeket:

 

Chef ligt in bed en slaapt als een roos.

Morgen ga ik naar de stad en eet een lekker ijsje.

 

Maar – de

 Hasonló a helyzet, ha a „maar” vagyis a „de” kötőszóval alkotunk mondatot. Az ismétlődő elemet ekkor is kihagyhatjuk a mondatból:

 Wij willen een huis kopen, maar we kunnen niets vinden.

Ik sport elke week, maar ik sport niet altijd op dezelfde dag.

 

Want – mert

 A „want”-tal képzett mondatok esetében a tagmondatok ugyan egyenrangúak, nem hagyhatjuk ki azonban az ismétlődő elemet (az alanyt):

 Ik ga naar de huisarts, want ik ben ziek.

Ik ga straks naar de stad, want ik wil nog iets kopen.

  

Of – vagy

 Zij gaat vanavond naar een vriendin of zij blijft thuis.2013-06-11 09.48.13

A tagmondatok szórendje kérdő mondat esetén is a fent bemutatott módon alakul:

 Gaan jullie naar de stad of blijven jullie hier?

Wandel je veel of fiets je liever? 


Jövő idő

Korábban már szó esett a jelen időről és a múlt időről. Itt hát az ideje, hogy átvegyünk röviden, mindazt amit a jövő időről tudni kell. A hollandan két fajta jövő van, az egyszerű és a befejezett jövő idő. A mai téma a leghasználatosabb és a legegyszerűbb jelen lesz.

Képzése

 A jövő idő formális képzéséhez a zullen segédigére lesz szükségünk:

Névmás Ragozás Névmás Ragozás
Ik zal + főnévi igenév Wij zullen + főnévi igenév
Jij/U zal/zult + főnévi igenév Jullie zullen + főnévi igenév
Hij zal + főnévi igenév Zij zullen + főnévi igenév

Pl.:

Ik zal een appel eten. Almát fogok enni.
Jij zal een appel eten. Almát fogsz enni.
Hij zal een appel eten.
Wij zullen een appel eten.
Jullie zullen een appel eten.
Zij zullen een appel eten.

Habár ez a hivatalos képzése a jövő időnek, valójában a mindennapi nyelvhasználatban igen ritkán futunk vele össze. Elsősorban formális kertek között, leginkább írásban találkozunk az így képzet mondatokkal. Esetek, amikor hétköznapi kontextusban is ezt a formát kell használni:

 Igéret, és komoly terv esetén

Ik zal het nooit meer doen. – Sohatöbbé nem teszek ilyet.
Ik zal er jou mee helpen. – Segítek majd neked.

Udvarias kérdés esetén:

Zal ik de afwas doen? Elmosogassak?
Zal ik de kinderen ophalen? Elhozzam a gyerekeket?

Inditvány esetén:

Zullen we vanavond pizza eten? Mi lenne, ha ma pizzát ennénk?

Valószínűség kifejezésére:

Ja zalt haar wel herkennen. Fel fogod ismerni őt.
Ik zaal volgende week wel naar Hongarije gaan. Várhatóan jövő héten megyek Magyarországra.

A gaan használata

A legtöbb esetben, beszélgetések és baráti levelek, sms-ek, facebook posztok esetében a következő képzést fogunk használni:

 alany+gaan+főnévi igenév

Ik ga vanavond pannenkoeken bakken. Ma este palacsintát sütök.
Ik ga morgen weer werken. Holnap ismét dolgozom.

Ik ga morgen naar de markt. Holnap ki megyek a piacra.

 Mivel most már ismerjük az össze fontos igeidőt a következő posztban az időhatározókat és az napok, hónapok egyebek neveit és használatát vesszük majd át.


« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes