Zonder Taal Geen Verhaal
Currently Browsing: Főnév

Az alárendelő összetett mondatok

Kötőszavak

Omdat (mert)– Ik ga vandaag niet naar mijn werk, omdat ik ziek ben.

Totdat (addig)– Ik blijf daar werken totdat ik het werk niet meer leuk vind.

Zodat (úgyhogy) – Ik spreek niet voldoende Nederlands, zodat ik nog niet aan een Nederlandse universiteit kan studeren.

Als (ha)– Als het vanavond regent, ga ik naar de voetbaltraining

Mits (feltéve, hogy)– Ik ga met Akos naar de kinderboerderij, mits het niet regent.

Opdat (annakérdekében)– Controleer alles goed, opdat er geen ongelukken gebeuren.

Zoals (ahogyan)– Hij doet het, zoals zijn vader het altijd deed.

Tenzij (hacsak nem) – We gaan elke dag wandelen, tenzij het regent.

Voordat (azelőtt, hogy)– Voordat ik met die baan begin, ga ik twee weken met vakantie.

Terwijl (amíg)– Hij las de krant terwijl hij naar de televisie keek.

Toen (akkor)- Toen ik klein was, heb ik veel buiten gespeeld.

Zodra (mihelyt)– Wij zullen u bellen zodra het resultaat bekend is.

Nu (most (már))– Nu ik weet wat er precies gebeurd is, begrijp ik je beslissing beter.

Nadat (azután, hogy)- De studenten gingen naar een cafe, nadat ze les hebben gehad.

Hoewel – Hoewel ik vaak ‘s avonds moet werken, vind ik het een leuke baan.

Wanneer – amikor

Sinds – óta

Zolang – amíg

Indien – amennyiben

Behalve – dat kivéve

Op voorwaarde – azzal a feltétellel / kitétellel

 Szórend

Az alárendelő mellékmondatok szórendje eltér az eddig tanultaktól. A legfontosabb szabály, hogy MINDEN ige a mondat végére kerül.

 Főmondat – Kötőszó – alany – idő – mód – hely – tárgy-  igék – KATI szórend.

A KATI -amivel már bizonyára többen is találkoztatok különböző fórumokon-  nem más mint egy mozaikszó – Kötőszó- Alany- Többi mondatrész – Ige

Al.

Áll.

Idő

Mód

Hely

TM

Kötőszó

Al.

Stb.

 Áll

We kwamen te laat, omdat onze trein was vertraagd.

We gaan morgen naar het strand als het mooi weer is.

 Vannak esetek, amikor a tagmondatok sorrendjét megfordítjuk, és az alárendelő mellékmondattal kezdjük a mondatunkat. A mellékmondat szórendje ebben az esetben sem változik meg , a főmondat szórendjét azonban át kell alakítani. A főmondat szórendje forditott szórend lesz, vagyis az ige kerül az első helyre. A két tagmondat állítmányát pedig vesszővel választjuk el egymástól.

 Doordat kinderen bijzonder nieuwsgierig zijn, gaan ze op onderzoek uit.

„Elválós igék”

 A főmondatok, illetve egyszerű mondatok esetében az ún. elválós igék két fele elválik egymástól ( pl opstaan – op/staan)

 Ik sta elk ochtend om zeven uur op.

 A mellérendelő mellékmondatok esetében azonban a mondat végén helyet foglaló elválós ige, amennyiben az egyetlen ige a mondatban, nem válik el az igekötőtől:

 Ik ga met de fiets naar mijn werk als ik vroeg opsta.

Amikor több ige is a mondat részét képezni, akkor két választási lehetőségünk van.

Az első – és egyszerűbb – megoldás, ha a fenti módszert alkalmazzuk és nem választjuk el őket egymástól:

Ik ga met de fiets naar mijn werk als ik vroeg kan opstaan.

Ik ga met de fiets naar mijn werk als ik vroeg op kan staan.

 

Relative clause (Vontakozó mellékmondat)

Az alárendelő mondatok egyik fajtája.Akkor használjuk, amikor visszautalunk valamire, vagy valakire. Például:

Hij heeft in Miskolc gewoond.

de:

Miskolc is de stad waar hij lang geleden heeft gewoond

Amikor egy alárendelő tagmondat a főmondatba ékelődik, nem pedig – az előző példákat követve – előtte vagy utána helyezkedik el, akkor a főmondat szórendje megtörik.

Ik kan het boek dat ik wil meenemen niet vinden

Ze heeft vergeten wat haar vader heeft gevraagd.

 

Több ige

Abban az esetben, ha a tagmondatunkban több ige is szerepel, felmerülhet a kérdés, hogy vajon az igék milyen sorrendben következnek egymás után. A legegyszerűbb, ha azt jegyezzük meg, hogy a legutolsó helyet a legfontosabbb jelentéssel bíró ige foglalja el.

Vind jij dat iedereen dat boek zou moeten lezen?

Ik denk dat ze morgen met me zal willen tennissen?

Ze denken dat deze zin verbeterd bad moeten worden.


A leggyakrabban használt “het-es” szavak

het huis
het boek
het probleem
het resultaat
het onderzoek
het aantal
het percentage
het deel
het dier
het lichaam
het vlees
het milieu
het restaurant
het materiaal
het bericht
het enige
het middel
het idee
het recht
het plan
het element
het voordeel, nadeel
het onderwerp, thema
het subject
het verschil
het gebied
het werk
het jaar
het uur
het systeem
het proces
het verhaal
het kantoor
het bedrijf
het bloed
het dorp
het theater
het hotel
het licht
het park
het gezicht
het lokaal
het product
het netwerk
het bos
het volk
het overleg

en natuurlijk –je, -tje etc
veel ge- be- ver: geluid,
geloof, gebruik, geluk,
geduld, besluit, verblijf etc

ww: het leven, eten,
luisteren, lezen etc

het parlement
het referendum
het maximum, minimum
het adres
het fenomeen,
verschijnsel

 


Névelő használat

Határozatlan névelőt

(een) csak egyesszámú főnevek előtt használhatunk. Azokban az esetekben tesszük ki az „een”-t a főnév elé, amikor nem egy meghatározott személyről, tárgyról, állapotról, tulajdonságról vagy viszonyól beszélünk.

Pl Látam tegnap egy filmet
Ik heb gisteren een film gezien.

 Határozott névelő

Többesszámú főnevek esetén csak a de névelő használható.
Ha egy bizonyos dologról beszélünk, amikor a hallgatóság tudja mire utalunk, szintén a de névelőt használjuk: Ik ga vanavond de film kijken. 

Nem kell határozott névelő:

– Szakmák nevei előtt Hij is verkoper. Hij is leraar.
– Hangszerek neveinél. Zij speelt piano. Hij speelt bass
– Meghatározatlan többesszámú alany esetén. pl. Er liepen kippen in de tuin.
– Szócsoportoknál, amelyekzonderrel keződik Je mag niet buiten zonder jas.
– Betegségek említésekor, kivéve de bof, de pest, de pokkenm de mazelen. Ik heb griep. Infulenzás vagyok

 Hazsnálnunk kell a határozott névelőt:

– évszakok (in de winter, in de herfst)
– nyelvek (in het Nederlands, in het Hongaars) esetén.


A névelő

A holland nyelv, a magyarhoz hasonlóan megkülönbözteti a határozott és a határozatlan névelőt.

A határozott névelőnek két formája van, a de és a het. A semleges nemű főnevek het névelővel állnak, minden más főnév – vagyis a hímnemű, nőnemű és a többesszámú főnevek – névelője de.

Sajnos arra nincs szabály, hogy tudjuk melyik főnév milyen névelővel kell álljon. Nem tehetünk mást, mint hogy minden szót névelővel együtt megtanulunk.
Vannak azonban mankók, amik segíthetnek nekünk.

Azok a főnevek, amelyek mindig de névelővel állnak a következők:

– évszakok nevei pl de lente
– folyók és hegyek nevei pl. de Maas, De Rijn
– betűk nevei pl. de a, de b
– számok pl. de een, de twee
– hangszerek nevei pl de piano, de gitaar
– betegségek pl. de pest, de griep

Bizonyos főnevek esetében mindig tudjuk, hogy de névelővel állnak, ha a végződésük:
(tovább…)


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes