Zonder Taal Geen Verhaal
Currently Browsing: Apróságok

Holland nyelvtani terminusok magyarul

Mercédesz kérésére, ime a leggyakrabban használt holland nyelvtani kifejezések listája, a magyar jelentésükkel együtt. Jó szórakozást!

 

Holland Magyar
Persoonsvorm Ragozott igei alak
Gezegde Állítmány
Werkwoord Ige
Hele werkwoord Főnévi igenév
Koppelwerkwoord Kopula
Hulpwerkwoord Segédige
Zelfstandig naamwoord Főnév
Substantief Főnév
Bijvoeglijk naamwoord Melléknév
Deelwoord Melléknévi igenév
Voltooid deelwoord Befejezett melléknévi igenév
Onvoltooid deelwooord Folyamatos melléknévi igenév
Voornaamwoord Névmás
persoonlijk voornaamwoord Személyes névmás
bezittelijk voornaamwoord Birtokos névmás
aanwijzend voornaamwoord Mutató névmás
betrekkelijk voornaamwoord Vonatkozó névmás
wederkerend voornaamwoord Visszaható névmás
wederkerig voornaamwoord Kölcsönös névmás
vragend voornaamwoord Kérdő névmás
bijwoord Határozószó
lidwoord Névelő
tussenwerpsel Indulatszó
telwoord Számév
hoofdtelwoord Tőszámnév
rangtelwoord Sorszámnév
naamwoordelijk deel van het gezegde névszói állítmány
onderwerp Alany
lijdend voorwerp Tárgy
bijwoordelijke bepaling Határozó
bijvoeglijke bepaling Jelző
onvoltooid tegenwoordige tijd Jelen idő
onvoltooid verleden tijd Egyszerű múlt
voltooid tegenwoordige tijd Befejezett jelen/összetett múlt
onvoltooid verleden toekomende tijd Egyszerű feltételes idő
voltooid verleden toekomende tijd Befejezett feltételes
Naamfal  Neylvtani eset
Lijdende vorm Passzív
 trap van vergelijking  Fokozás
 Medeklinker  mássalhangzó
klinker magánhangzó
Lettergreep Szótag
Voorzetsel Előljárószó

Met vakantie és op vakantie

 

Ki ne találkozott volna már mindkét formulával? Ebben a Hollandiában soha nem látott melegben bizony mindenki egy kis üdülésre, nyaralásra vágyik, és a legtöbben nyaralni indulnak (ez abból is látszik, hogy a dugók száma és mérete jelentősen lecsökkent).

Na de melyik a helyes?

Ik ga met vakantie.”,

vagy

Ik ga op vakantie.”?

Jó hírem van, mindkettő az. Vannak azonban kisebb eltérések a két kifejezés használata között.

Az első –véleményem szerint, nagyon érdekes különbség a két kifejezés között a régebbi nyelvhasználathoz köthető és a hagyományőrzést fontosnak tartó családokban még ma is külön figyelmet fordítanak rá.
Az “op vakantie gaan” a katolikus családok körében használatos kifejezés, míg a “met vakantie” a protestánsok nyelvhasználatára jellemző.

A másik, és talán fontosabb különbség az a jelentésben nyilvánul meg. Az “op vakantie” inkább jelenti, hogy nyaralni megyünk, elmegyünk valahova és ott töltünk több-kevesebb időt.
Ezzel szemben a “met vakantie”-t előszeretettel használják a nyelvhasználók olyan esetekben, amikor azt szeretnék kifejezni, hogy nem kell dolgozni. Ha azt mondjunk “ Ik ga met vakantie” akkor akár otthon is maradhatunk, ülhetünkk a négy fal között, és nem megyünk el sehova, de nem kell dolgozni, mert kivettünk pár szabadnapot.

7e06ebd9b3a001b6753eb270128aaad5

A nyaralás alatt

Ha azonban azt szeretnénk kifejezni, hogy valamit megtettünk a nyaralás ideje alatt, akkor nincsen válaszásási lehetőségünk, csakis az “op vakantie”-t használhatjuk, hiszen nyilvánvalóan az „op vakantie” ebben az esetben az időhatározó szerepét fogja betölteni.

Például:
Elolvastam 5 könyvet a nyaralás alatt. –  Ik heb op vakantie vijf boeken gelezen.

A nyaralás alatt megtanultam úszni.  – Ik heb op vakantie leren zwemmen.

 

 


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes