Zonder Taal Geen Verhaal

A névelő

A holland nyelv, a magyarhoz hasonlóan megkülönbözteti a határozott és a határozatlan névelőt.

A határozott névelőnek két formája van, a de és a het. A semleges nemű főnevek het névelővel állnak, minden más főnév – vagyis a hímnemű, nőnemű és a többesszámú főnevek – névelője de.

Sajnos arra nincs szabály, hogy tudjuk melyik főnév milyen névelővel kell álljon. Nem tehetünk mást, mint hogy minden szót névelővel együtt megtanulunk.
Vannak azonban mankók, amik segíthetnek nekünk.

Azok a főnevek, amelyek mindig de névelővel állnak a következők:

– évszakok nevei pl de lente
– folyók és hegyek nevei pl. de Maas, De Rijn
– betűk nevei pl. de a, de b
– számok pl. de een, de twee
– hangszerek nevei pl de piano, de gitaar
– betegségek pl. de pest, de griep

Bizonyos főnevek esetében mindig tudjuk, hogy de névelővel állnak, ha a végződésük:

Nőnemű végződések

–heid pl. de aarheid, de schoonheid
–nis pl. de kennis, de erfenis
–ing pl. de woning, de regering
–st pl. de winst, de komst, de aankomst
–schap pl de wetenschap
–de pl. de liefde
–te pl de warmte, de diepte
–ij pl. de bakkerij, de maatschappij

Hímnemű végződés

-or pl . de motor, de radiator
-aar pl. de molenaar, de tovenaar

Idegen eredetű végződések:

 –ie pl. de filosofie, de discusse, de politie
–iek pl. de muziek
–ica pl. de logica, de retorica
–theek pl. de bibliotheek
–teit pl. de universiteit, de activiteit
–tuur, pl. de natuur, de dictatuur,
–suur pl. de censuur
–ade pl. de limonade
–ide pl. de chloride
–ode pl. de methode
–ude pl. de attitude
–age pl. de bagage
–ine pl. dediscipline
–se pl. de analyse
–is pl. de crisis
-xis pl. syntaxis
-tis pl. bronchitis

 Mindig het névelővel állnak

 – kicsinyítőképzős főnevek. pl. het huisje, het meisje,
– a nyelvek pl. het Nederlands, het Hongaars
– égtájak pl. het noorden, het oosten
– sportok és játékok pl. het voetbal, het schaken KIVÉVE: de atletiek, de gymnastiek, de roulette
– fémnevek
– gyűjtőnevek pl. Het bos, het lager, het volk
– színek nevei pl. het rood, het paars,
– főnévi igenevekből képzett főnevek pl. het leren, het eten
– melléknevekből képzet e-re végződő főnevek pl. det goede, het beste
– igékből képzet főnevek, amelyek ge+szótő képzéssel alakultak ki pl. Het gelacht, het gepraat
– két szótagból álló főnevek, amelyek be-, ge-, ver-, her-, ont- vel kezdődnek
-ism végződés pl. Het realisme, het comminisme
-ment végződés pl het moment, het parlament

Határozatlan névelő

 A határozatlan névelővel elég egyszerű dolgunk lesz, ugyanis egyetlen formája van, az een.

 A következő posztban arról fogok írni, hogy mikor kell a névelőt használni.

 

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes