Zonder Taal Geen Verhaal

A holland mondatok szórendje I.

Kiejtés és szórend. Ez a kettő árulja el leggyakrabban a hollandul jól beszélő külföldieket. Két kritikus pont, amivel nagyon sokan küzdenek (köztük én magam is). Nem kell azonban megijedni, ez is, mint a nyelvtan többi része, gyakorlással elsajátítható.

Kezdjük a legegyszerűbb mondatfajtával, a kijelentő mondattal:

Alany

Állítmány

Idő

Mód

Hely

Többi mondat rész

 Ez a legegyszerűbb és talán a legritkábban használt holland mondat. Viszont helyes, tehát nyugodtan használjátok!

 Példák:

Ik ga morgen met de fiets naar mijn oma.
Hij werkt elke dag in Rotterdam.
Ik moet morgen naar de huisarts gaan.
Piet en Irenegaan samen naar het zwembad.

Idő: Minden olyan kifejezés, ami cselekvés időbeli helyét mutatja. Pl.: holnap, fél háromkor, kedden.

Ikben morgen vanaf drie uur ‘s middags vrij.

Mód: Minden olyan kifejezés, ami a cselekvés módját/mikéntjét hivatott kifejezni. Pl.: kivel, hogyan, milyen sokáig, milyen gyakran.

Ik ben morgen samen met mijn man vrij.

Hely: Minden olyan kifejezés, ami a cselekvés helyét jelöli ki, illetve a „Hová?” kérdésre válaszoló határozók.

Ik ga morgen samen met mijn man naar de film.
Ikga morgen samen met mijn man naar Rotterdam
Ikben in Tatabánya geboren.

Nagyon fontos, hogy kezdetben csak az egyszerű mondatokat gyakoroljuk. Miután tudásunk kellően megszilárdult, s az alap szórendet automatikusan (az esetek többségében már gondolkodás nélkül) tudjuk használni, könnyebb lesz a bonyolultabb szerkezetek elsajátítása is. A Holandiában hosszabb ideje élők tapasztalatai is azt támasztják alá, hogy a hollandok előnyben részesítik a helyes, világos, érthetően megfogalmazott egyszerű mondatokat, szemben a rosszul felépített összetett mondatokkal.

 Tárgy

A helyzet akkor lesz kicsit bonyolultabb, ha megpróbáljuk elhelyezni a tárgyat a mondatban. A tárgy helyzete a holland mondat nyelvtani szabályok által legkevésbé kötött. Három hely is előfordulhat, de ebből kettő az, amit ajánlatos használni. A tárgy legegyszerűbb esetben a helyhatározó után áll.

Alany

Állítmány

Idő

Mód

Hely

Tárgy

Többi mondat rész

 Ik ga naar school.

 Vannak esetek, amikor több helyhatározó is szerepel a mondatban.

Például:

We hebben thuis een familie portret aan de muur hangen.
We gaan morgen bij mijn oma in de tuin een feestje vieren. 

Mindkét mondatban két helyhatározó van, de az elsőben a kettő közé „beékelődött” egy tárgy. Első látásra ez zavaró lehet, de lássuk, hogy miért is van ez így!

A magyar mondatok:

Otthon egy családi kép lóg a falon.
Holnap a nagymamámnál a kertben ünnepelünk (tartunk egy ünnepséget).

Mindkét magyar mondatban egymás után szerepel a két helyhatározó. Az első holland mondat esetén viszont nem ez a helyzet. Ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen a különbség mögötti logika, azt kell látnunk, hogy a helyhatározók az első mondatban nem ugyanahhoz a mondatrészhez tartoznak. A „falon / aan de muur” a tárgy helyhatározója, nem pedig az alanyé, ezért a helyes szórend:

Alany-állítmány-helyhatározó-tárgy- a tárgy helyhatározója.

Vagyis, az alap szerkezet megmaradt, és minden, ami a tárgyra vonatkozik a “többi mondatrész kategóriába” került. A második mondatban “a nagymamánál / bij mijn oma” és „a kertben / in de tuin” helyhatározó is arra vonatozik, hogy mi fogjuk ott tartani az ünnepséget, ezért a helyhatározók egymás után állnak.

Fordított szórend

Akárcsak a magyar nyelvben, a hollandban is a mondat elejére kerülhet az, amit hangsúlyozni akarunk. Ekkor az alany és az állítmány helyzete megcserélődik, hiszen (mint láttuk) az állítmány mindig a második helyen kell, hogy álljon.

Kiemelt

Állítmány

Alany

Idő

Mód

Hely

Többi mondat rész

 A kiemelt helyre kerülhet:

 • Tárgy: Deze auto will ik nu kopen
 • Helhatározyó: In Rotterdam woon ik al jaren lang.
 • Időhatározó: Moregen ga ik naar het station.
 • Módhatározó: Rennend kwamen we net op tijd voor de trein.
 • illetve nyomatékosító kifejezések:
                            We hebben een erg dure kaas gekocht. Toch vind het niet lekker.
                            Volgen mij klopt het niet.
                            Waarschijnlijk ga ik morgen mee.

A legközelebbi bejegyzésben a kérdő mondatok szórendjéről és az összetettebb mondatok szerkesztéséről lesz szó.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes